privacy-statement

PRIVACY STATEMENT
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle site bezoeken en overeenkomsten met Zorgbureaunederland.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03-11-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst kunt u bepaalde gegevens bij ons achter laten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om informatieaanvraag (via ons contactformulier) af te handelen:

NAW gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

Cookies
Onze website maakt gebruik van Cookies:

Eigen cookies
Van onze WordPress website
Google Analytics
Statistieken van onze pagina

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.