Diensten

Onze werkwijze

Wat bieden wij?

1- kennismaking

2- Zorgplan opstellen

3- Contract ondertekenen

4- Starten van de zorg

Verzorging

Bent u (tijdelijk) door gezondheidsproblemen of ouderdom niet in staat om uzelf te verzorgen en kunnen uw familieleden of buren u ook niet voldoende helpen? Zorgbureau Nederland kan dan ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld het wassen, aan- en uitkleden, opstaan en naar bed gaan. Onze zorgverleners zijn zeer ervaren en deskundig. Ons team is ervaren in:

  • 24-uurs zorg/ begeleiding;
  • 12-uurs zorg/ begeleiding;
  • Blokzorg vanaf 4 uur aaneengesloten;
  • Zorg en begeleiding bij dementie (wij zijn zeer ervaren in zorg bij dementie).

Verpleging

Ouderen, kunnen thuis verpleging krijgen. Op deze manier kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en eventuele opname kan voorkomen worden. Onze deskundige verpleegkundigen helpen u uzelf te verzorgen, geven injecties, verzorgen wonden en doen ander verpleegkundig werk. Daarnaast krijgt u voorlichting en advies over bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen, voeding, aanpassing van uw woning en het gebruik van verpleeg- en hulpmiddelen. Ook wanneer er sprake is van een terminale zorg of ernstige ziekte waarbij complexe zorg moet worden geboden, kunt u een beroep op ons doen. Wij kunnen kortdurende zorg leveren tot 24 uur zorg. Ons team is ervaren in:

  • Verpleegkundige zorg
  • Palliatieve en terminale zorg

Begeleiding

Naast verzorging en verpleging kan het wenselijk zijn dat op het gebied van welzijn ondersteuning geboden wordt. Deze ondersteuning is vooral bedoeld om cliënten te helpen om zo zelfstandig als mogelijk en zo lang als mogelijk thuis te laten verblijven. Het gaat hierbij om hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven.

Service

Zorgbureau Nederland biedt haar cliënten niet alleen persoonlijke professionele zorg, maar ook ondersteuning bij het aanvragen van de juiste indicatie en de daarbij passende financiële vergoeding (bijvoorbeeld PGB).